Ledelse

Buy temovate cream online uk

STYRET I UNGDOMSAVDELINGEN: Bak fra venstre: Anne Marie KleppestA?, Carina Mellqvist, Jack-Robert Friberg, Tor-Widar Granberg, Kathrine BrA?then og Linda Asani. Ikke tilstede pA? bildet: Liv Kristin Neset FOTO: Glenn Thomas Nilsen

Det er et eget styre for ungdomsavdelingen og senioravdelingen, samt at det er dommerkontakt for begge avdelinger og materialforvalter for senior.