Rolf Roberts Minnefond

FOTO: Glenn Thomas Nilsen

Rolf Robert Olausen ble, pA? en meget tragisk mA?te, revet bort fra oss i Mysen IFs Fotballgruppe 27.august 1995. Han var pA? den tiden kaptein pA? vA?rt fA?rstelag, og et samlingspunkt for de andre spillerne.

Istedet for blomster til begravelsen A?nsket Rolf Roberts familie at det ble gitt en gave til fotballgruppa i Mysen IF.

I samarbeid med styret i fotballgruppa ble det opprettet et minnefond. Rentene fra dette fondet kan hvert A?r bli utdelt til en spiller/dommer mellom 15 og 20 A?r som har vist en positiv holdning ovenfor foreningen, Mysen IF, til fotballspillet og i sin opptreden pA? og utenfor fotballbanen.

Minnefondet har blitt utdelt hvert A?r siden 1997.

Statuetter:

1.Ai??Ai?? Ai??Fondets navn er Rolf Robert Olausens minnefond

2.Ai??Ai?? Ai??Fondet forvaltes av en komite pA? fem medlemmer valgt pA? Mysen Idrettsforenings fotballgruppes A?rsmA?te.
Lederen i fotballgruppa, samt lederen i ungdomsavdelingen er selvskrevene medlemmer av komiteen.
Av de tre A?vrige skal et medlem vAi??re under 20 A?r nA?r valget foretas.
De to resterende velges hvert annet A?r av fotballgruppas A?rsmA?te.
En representant av Rolf Roberts nAi??rmeste familie kan tiltre komiteen hvis de selv A?nsker det.

3.Ai??Ai?? Ai??Lederen i fotballgruppa har ansvaret for innkalling og utfA?relse.
Komiteen fA?rer egen forhandlingsprotokoll.

4.Ai??Ai?? Ai??Fondets renter med diplom kan hvert A?r deles ut til en fotballspiller eller dommer mellom 15 og 20 A?r, som har vist en positiv holdning overfor foreningen, til fotballspillet og i sin opptreden pA? og utenfor banen.

Utdelingen skal skje pA? fA?rstelagets siste hjemmekamp i sesongen.

5.Ai??Ai?? Ai??Komiteen fatter selv sin beslutning, denne er endelig.

6.Ai??Ai?? Ai??Etter familiene A?nske skal fondets opprinnelig kapital, kr. 40.000,-
stA? uberA?rt i 50 A?r.

7.Ai??Ai?? Ai??Endringer av nAi??rvAi??rende statuetter kan bare skje med familiene samtykke.

Statuettene er satt opp i Mysen, 10. september 1997 av Rolf Olausen, Marit Olausen og Kjell Olausen, i samarbeid med 3 av fotballgruppasAi?? medlemmer; Arne Johs. Martinsen, Kirsten Fredriksen SAi??ves og Fritz Kristoffersen.

FA?lgende har mottatt minneprisen: