Rolf Roberts Minnefond

FOTO: Glenn Thomas Nilsen

Rolf Robert Olausen ble, på en meget tragisk måte, revet bort fra oss i Mysen IFs Fotballgruppe 27.august 1995. Han var på den tiden kaptein på vårt førstelag, og et samlingspunkt for de andre spillerne.

Istedet for blomster til begravelsen ønsket Rolf Roberts familie at det ble gitt en gave til fotballgruppa i Mysen IF.

I samarbeid med styret i fotballgruppa ble det opprettet et minnefond. Rentene fra dette fondet kan hvert år bli utdelt til en spiller/dommer mellom 15 og 20 år som har vist en positiv holdning ovenfor foreningen, Mysen IF, til fotballspillet og i sin opptreden på og utenfor fotballbanen.

Minnefondet har blitt utdelt hvert år siden 1997.

Statuetter:

1.    Fondets navn er Rolf Robert Olausens minnefond

2.    Fondet forvaltes av en komite på fem medlemmer valgt på Mysen Idrettsforenings fotballgruppes årsmøte.
Lederen i fotballgruppa, samt lederen i ungdomsavdelingen er selvskrevene medlemmer av komiteen.
Av de tre øvrige skal et medlem være under 20 år når valget foretas.
De to resterende velges hvert annet år av fotballgruppas årsmøte.
En representant av Rolf Roberts nærmeste familie kan tiltre komiteen hvis de selv ønsker det.

3.    Lederen i fotballgruppa har ansvaret for innkalling og utførelse.
Komiteen fører egen forhandlingsprotokoll.

4.    Fondets renter med diplom kan hvert år deles ut til en fotballspiller eller dommer mellom 15 og 20 år, som har vist en positiv holdning overfor foreningen, til fotballspillet og i sin opptreden på og utenfor banen.

Utdelingen skal skje på førstelagets siste hjemmekamp i sesongen.

5.    Komiteen fatter selv sin beslutning, denne er endelig.

6.    Etter familiene ønske skal fondets opprinnelig kapital, kr. 40.000,-
stå uberørt i 50 år.

7.    Endringer av nærværende statuetter kan bare skje med familiene samtykke.

Statuettene er satt opp i Mysen, 10. september 1997 av Rolf Olausen, Marit Olausen og Kjell Olausen, i samarbeid med 3 av fotballgruppas  medlemmer; Arne Johs. Martinsen, Kirsten Fredriksen Sæves og Fritz Kristoffersen.

Følgende har mottatt minneprisen: