StA?tteapparat

Purchase indinavir side

INGEN idrettsforening i verden klarer seg uten et stA?tteapparat som legger ting til rette for at idretten skal vAi??re et bra tilbud i samfunnet, og Mysen Fotball er intet unntak.

Kanskje den stA?rste styrken vi har i Mysen er alle de frivillige mA?drene, fedrene og andre personer som ukentlig nedlegger mange timers arbeid GRATIS for klubben vA?r.

Bare senioravdelingen, med oppmenn/kvinner, kioskpersonale, banemannskaper og et stort antall komiteer, har en styrke pA? godt over 20-30 personer.Ai??Og ser man pA? tallene til de involverte i ungdomsavdelingen, sA? ser man raskt at deres styrke ligger pA? det dobbelte, og vel sA? det. Dette tilsier at klubben har over 100 frivillige som gjA?r sitt ytterste for A? tilrettelegge fotballen i bygda for store og smA?, og A? gjA?re verdens mest populAi??re sport til en av de beste fritidstilbudene vi har i Mysen.

All honnA?r til alle sammen, uten dere hadde det ikke vAi??rt noe Mysen Fotball!!