Støtteapparat

INGEN idrettsforening i verden klarer seg uten et støtteapparat som legger ting til rette for at idretten skal være et bra tilbud i samfunnet, og Mysen Fotball er intet unntak.

Kanskje den største styrken vi har i Mysen er alle de frivillige mødrene, fedrene og andre personer som ukentlig nedlegger mange timers arbeid GRATIS for klubben vår.

Bare senioravdelingen, med oppmenn/kvinner, kioskpersonale, banemannskaper og et stort antall komiteer, har en styrke på godt over 20-30 personer. Og ser man på tallene til de involverte i ungdomsavdelingen, så ser man raskt at deres styrke ligger på det dobbelte, og vel så det. Dette tilsier at klubben har over 100 frivillige som gjør sitt ytterste for å tilrettelegge fotballen i bygda for store og små, og å gjøre verdens mest populære sport til en av de beste fritidstilbudene vi har i Mysen.

All honnør til alle sammen, uten dere hadde det ikke vært noe Mysen Fotball!!